Hypnotherapie voor jou

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie

Hierbij wordt gebruik gemaakt van lichte trance/hypnose in combinatie met hedendaagse therapeutische technieken.

Trance ofwel hypnose is een toestand van geconcentreerde aandacht waarbij je bewust met je innerlijke beleving bezig bent. Iedereen kent wel zo’n toestand uit eigen ervaring, bijvoorbeeld:

 • zo opgaan in een boek of film dat je niet merkt dat je huisgenoot thuiskomt.
 • dagdromen, waardoor je zo in je innerlijke wereld bezig bent dat je omgeving vervaagt.
 • de meditatieve fase tussen waken en slapen in.

Trance ofwel hypnose benutten we hier therapeutisch.
Door te ontspannen en je aandacht naar binnen te richten, heb je uitstekende toegang tot je zelfhelende vermogens. Jij bent zelf echt een schatkist aan ervaringen.

Hoe kan therapeutische hypnose omschreven worden?

“Je bent diep tevreden en doet wat je het liefste doet, zoals dagdromen maar dan volledig bewust. Je voelt emotie, maar voor het eerst geen censuur…het stroomt.”

“Je loopt over het strand, hoort de golven, voelt de wind, ruikt het zilte water, al ben je binnen.”

“Je bent ineens het onbevangen kind, je ervaart je pure kracht al was je een half uur geleden nog onzeker.”

“Je gaat gemakkelijk op in je innerlijke beleving waarbij prikkels van buitenaf op dat moment even minder relevant zijn. Je zet ze als het ware op een zijspoor.. omdat je doet wat je echt wilt doen voor jezelf.”

Voordelen van Therapeutische Hypnose?

 • Het geeft diepgang aan je ervaringen. Het vergroot je eigenheid.
 • Het verrijkt je leven.
 • Met hypnose heb je toegang tot een groter gebied van je innerlijk, zodat je veel beter kunt werken met wat onbewust in je leeft.
 • Je maakt dus diepgaand bewust contact met je onderbewuste.. Hier is jouw schatkamer. Alle ervaringen, alle overtuigingen en alle weggestopte diamanten zoals je ‘intuïtie’ zijn hier.
 • In deze toestand komen er vaak beelden en inzichten uit je onbewuste / diepe weten, die je op het goede spoor van een oplossing brengen.

Dit levert het je op:

 1. contact met je essentie en intuïtie
 2. je krijgt inzicht en begrip op een nieuwe manier; er is ruimte voor jouw eigen wijsheid
 3. door ontlading van blokkades zal er ruimte komen en zorgt voor doorstroming van energie
 4. rust en energie worden voelbaar; je komt in een creatieve stemming waardoor nieuwe zienswijzen mogelijk worden
 5. je bent ineens in staat klachten bij de ‘wortels’ aan te pakken
  het geeft je
 6. de juiste innerlijke houding om jouw harte wensen en doelen in je leven te manifesteren

met andere woorden:

 • rust
 • vertrouwen
 • innerlijke vrede
 • meer energie
 • sprankeling
 • gevoel van geluk
 

Wat is hypnose niet?

Hypnose is geen toestand van slaap, bewusteloosheid, of een toestand waardoor je geen zeggenschap zou hebben over het functioneren van je lichaam. Ik ga je ook niet ‘brainwashen’ en geen symptomen bestrijden op een manier waardoor herhaling van klachten kan ontstaan.

Wat is hypnose wel?

Het is een therapeutische gemoedstoestand waarbij je uiterst bewust je ervaring kunt vormgeven / beleven. Je kunt je gemakkelijk afstemmen op diepe lagen van jezelf, waardoor er een oplossing van binnenuit ontstaat. Hoe heerlijk meditatief het soms ook is, deze staat van zijn; je kunt altijd tijdens een sessie met trance gemakkelijk met me communiceren en delen wat er in je speelt. Hierdoor kan ik de meest effectieve technieken aanreiken om jouw proces te ondersteunen om jouw persoonlijke doelen te bereiken.

We werken holistisch en kijken naar de oorsprong van een probleem. En door hier de kern van ongemak te verwerken ontstaat er ruimte voor persoonlijke groei en transformatie.

Hoe werkt het in de praktijk?

We beginnen met het intake consult van 2 uur. Er is alle ruimte voor jouw verhaal, zodat we helder krijgen waar jij als mens naar op weg bent. En wat wil er graag opgeschoond worden?

In dit gesprek merken we van welke unieke samenwerking we blij worden.
De behandelmethode zal uniek afgestemd zijn op jouw hulpvraag. En de blauwdruk van ‘wat je hier komt halen’ wordt duidelijk evenals rode draden en patronen waar je op vastloopt. Dan plannen we de volgende sessie(s).

Bij de vervolg consulten (ongeveer 1,5 uur) hebben we een kort voorgesprek en dan gaan we over op de sessie / oefening waarbij we verschillende technieken benutten. Hypnotherapie kent vele prachtige werkvormen.

Behandelvormen

Welke behandelvormen kunnen er aan bod komen tijdens Hypnotherapie?

NLP is de afkorting van: Neuro Linguistisch Programmeren.
Het is een gespreks-filosofie die ontwikkeld is door twee geweldige taal-fenomenologen (R. Bandler & J.Grinder).
Er zitten verschillende lagen in onze manier van onszelf uitdrukken.
De bovenste lagen kunnen zijn als ‘maskers’, hieronder zit de mens echter zoals hij werkelijk is.
In de taal zitten dus verschillende structuren die een weg wijzen naar je ware zelf.
Ik kan met hulp van het ‘Metamodel’ samen met je via taal de reis maken. Zodat helderheid komt in je innerlijke belevingswereld.
Waar ben jij als mens naar op weg?

Gesprek analyse wordt naast de NLP ook versterkt door:
“Geweldloze Communicatie”-model, ook wel: “Verbindend-Communiceren” genoemd.
Dit is een techniek die je innerlijke behoeften duidt en die je ook leert uitdrukken op een manier die bevrijdend werkt. Dit verstevigt al je relaties en werkt verbindend.

Wat brengt het?
-Je leert effectief communiceren en bouwt aan harmonieuze relaties.
-Je leert je zelfbewust op te stellen en de wegen te vinden die leiden naar succes.
-Je ontwikkelt nieuwe keuzes, flexibiliteit en vrijheid.

Dit is een dynamisch dialoog zoals in een rollenspel maar dan afgestemd op je innerlijke beleving.
Deze krachtige methode is ontwikkeld door (Hal & Sidra Stone) en begeleidt bij het beter leren kennen onze innerlijke drijfveren.
Met hulp van een ontspannen -licht hypnotische staat van zijn, ga je een innerlijk dialoog aan tussen verschillende krachten / delen van jezelf.
Zo hebben we b.v. Allemaal een innerlijke ‘Moeder, Vader, een Bekritiserend deel, een Gekwetst kind, of ook een Alwetende wijze godin.

Inner Child, het is een begrip binnen dit werkveld. Dit is je ‘Innerlijk kind’, het deel in je waar je wellicht al lang geen contact mee hebt gehad, maar waardoor sommige situaties in je dagelijks leven nog niet soepel verlopen…

Wat brengt het?
-Inzicht en bewustzijn in je innerlijke belevingswereld.
-Luisteren naar innerlijke twijfels of tegenstrijdigheden en hier juist harmonie brengen.
-Jezelf op dieper gelegen lagen aanvullen, verrijken en stimuleren.
-Innerlijke rust.

Reiki, betekent energie van de zon. De grondlegger is de Japanse (Mikao Usui) hij ontwikkelde de Rioho Reiki methode.
Terwijl je zit, ligt of staat ontvang je Reiki energie o.a. Via handoplegging. Dit verrijkt lichaam en geest en maakt dat je eigen bewustzijn je lichaam op een nieuwe manier ervaart. Dit geeft stroming.

Haptonomie is ook een vorm van aandachtsvolle handoplegging.
Ontwikkeld door (Frans Veldman)
Het is een therapeutische vorm van aanraken waarbij de gevoelsbeleving centraal staat. Je eigen lichaamsgevoel en hoe je omgaat met jezelf op diepere vlakken wordt helder. Ook je houding ten opzichte van anderen om je heen, krijgt aandacht.

Therapeutische aanraking is prachtig inzetbaar tijdens een sessie waarbij traumaverwerking plaatsvindt; als de situatie verdieping / heling verdient. Je kunt het zelf doen of samen.
Op deze manier in je lichaam aanwezig zijn geeft je ‘bron’ energie een zachtmoedig zetje om fijn te stromen. Zo ben je op je best: bruisend van zelfliefde.

Wat brengt het?
-Heft blokkades op en bevordert het lichaams bewustzijn en vergroot je zelfbesef.
-Geeft rust bij hyperventilatie, stress, en bij onverwerkte ervaringen geeft het heling.
-Doorbreekt vicieuze cirkels bij klachten en geeft handvatten hoe je ermee omgaat.
-Herstelt de balans tussen voelen, denken en doen.

Rebirthing: letterlijk vertaald: Her-geboorte. Grondlegger (Leonard Orr) en verder ontwikkeld door (Sondra Ray) Je voelt je weer als herboren na een sessie ademtherapie. Je schudt vloeiend vele onaangename oude ‘jasjes’ van je af.

Het is een oefening van aandachtsvol ademhalen.
De ademhaling wordt bewust verdiept, verlengt, verbonden..
Hierdoor wordt het aaneengesloten en ritmisch een reinigend hulpmiddel bij je
-lichamelijk, -mentale, -emotionele gezondheid.
Fysiek reinigt het je lichaam van gifstoffen.
Mentaal geeft het ruimte doordat negatieve overtuigingen en gedachten losgelaten kunnen worden. Emotioneel geeft het bevrijding van ingehouden en onderdrukte gevoelens.

In het proces van Rebirthing komen er onverwerkte ervaringen in het bewustzijn om alsnog een plekje te krijgen. Wel helemaal opgefrist want de zware lading wordt eraf gewassen door het reinigend vermogen van de adem.
Creatief denken wordt aangesproken.

Wat brengt het?
-Als herboren worden, door het herstellen van je natuurlijke, volledige ademhaling.
-Geeft gevoelens van verbinding met het grotere geheel.
-Geeft reiniging op fysiek, emotioneel, energetisch en mentaal niveau.

Ook wel systemisch werk genoemd. (grondlegger: Bert Hellinger)
Conflicten worden helder in je persoonlijke formatie van figuren. Met behulp van inzicht, kunnen er interventies toegepast worden (of gebeuren al spontaan), zodat de energie kan gaan stromen. Je weet namelijk heel helder wanneer iets wel “goed voelt’. De blauwdruk van de juiste verhouding tussen jij en de wereld wordt helder.
We kunnen stenen / kussens / stoelen of representanten (mensen) aanwijzen en opstellen. Deze figuren representeren dan personen / krachten uit bijvoorbeeld je familiesysteem. Of figuren uit een (terugkerende) droom. Of je werksituatie. Of je innerlijke delen. Er zijn ontelbaar veel mogelijkheden naast je familieleven en contacten. Zie hier enkele voorbeelden: je klacht, je wijze deel, je onbevangen zelf, je criticus, je innerlijke vader, je zere been, je tovenaar, je innerlijk kind.

Rollenspellen:
Als spiegel.. op een toffe manier jezelf zien in je handelingen.

Wat brengt het?
-Inzicht, heling & bevrijding in je (familie) relaties.
-Inzicht en profijt van hoe de liefdes energie weer kan stromen binnen een systeem.
-Meer verbondenheid met jezelf in de wereld.

Regressie betekent letterlijk: teruggaan. Het gaat om het therapeutisch herbeleven van eerdere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen.
Door in de kinderlijke ontwikkelingsstadia terug te keren, hier op een nieuwe manier contact mee te maken, kunnen innerlijke conflicten en spanningen worden losgelaten.
Zelfliefde brengt heling en verandering en er zal heel veel helderheid komen.
Het grote voordeel van dit werk,”het aanpakken bij de wortels”… maakt dat we beperkende overtuigingen zoals conclusies en besluiten alsnog kunnen herzien. Het gaat om een prettigere basis gemoedstoestand. Hier heb je de rest van je leven profijt van.

Reïncarnatie therapie: Via het ‘onderbewuste’ kun je in een ervaring komen die je niet in dit leven lijkt meegemaakt te hebben. Het kan een vorig leven zijn, of een symbolisch leven, of dat van iemand anders, het doet er niet zoveel toe: het gaat om de symbolische waarde ervan. En wat je er nu in deze actuele situatie in je leven mee kunt.
Soms worden (eeuwenoude structuren in een sessie losgelaten om plaats te maken voor gloednieuwe intenties.

Wat brengt het?
-empathie voor jezelf temidden van je leven nu; inclusief je klachten en irritaties.
-inzicht en ontlading van eerdere trauma’s die je tijdelijk verdrongen had.
-Loslaten geeft ruimte…. Voor wie jij werkelijk wilt zijn.

EMDR:

Eye Movement Desensitisation & Reprocessing; alle onverwerkte pijnpunten uit je leven 8 keer sneller en effectiever doorwerken met behulp van perfecte samenwerking van je twee hersenhelften. Door het horen van specifieke geluiden (bv. klikjes) via een koptelefoon is deze optimale werking van het brein al te bereiken. Met behulp van je focus kunnen we trauma’s en onverwerkte ervaringen onder andere uit je jeugd oplossen.
EMDR verwijst ook naar de staat van zijn die we doormaken als wij aan het dromen zijn wanneer we met onze ogen onbewust snelle bewegingen maken. Dit gebeurt in de fase van slaap waarbij het brein enorm veel oude patronen loslaat.. wij dus verwerken. EMDR hoeft niet via de auditieve manier, door geluiden te horen… zie hieronder.

Body Drum Release:

Ontwikkeld door Peter Krijger.
Prachtige lichaamsgerichte methode die net zo effectief is bewezen als EMDR. Door middel van klopjes op de rug en achterzijde van het lichaam worden de twee lichaamssystemen in harmonie gebracht en ontstaat er ook in het brein een krachtige versnelde verwerking van ervaringen. Trauma’s met bijbehorende gevoelens, overtuigingen en patronen van angst kunnen helemaal uitwerken… zodat je lichaam schoon wordt van oude stresshormonen.

Wat brengt het?
-effectieve traumaverwerking
-het opschonen van patronen in je brein waarbij zelfs de oude stresshormonen op verbranden zodat;
-rust kan indalen in je systeem.

Gary Graig, grondlegger van deze verwerkingstechniek.
EFT is een methode die iets weg heeft van acupressuur. Met je vingertoppen tik je een aantal punten aan op je gezicht en bovenlichaam, zodat je de energie weer laat stromen. Je focust je op de te behandelen klacht en/of met je intentie ga je naar je gewenste kracht. Emoties, herinneringen en overtuigingen die je hebt opgeslagen in je lichaam, laat je letterlijk los door deze ‘emotionele acupunctuur’. Emotional Freedom Technique is een effectieve methode die steeds meer belangstelling krijgt vanwege de goede resultaten bij stressgerelateerde klachten, door angsten en trauma’s op te lossen.

Wat brengt het?
-een handige tool voor thuis: door het gemakkelijk aanleren van deze effectieve zelfhulp methode
-Rust op het mentale, emotionele, sociale, energetische, lichamelijke vlak.
-Verwondering over de samenwerking tussen deze lagen in jezelf. Het laat je strijdt los.

Overige werkwijzen die aan bod kunnen komen.

 • Mindfulness
 • Cognitieve-Therapie
 • Psychotherapie
 • RET (Rationeel Emotieve Therapie)
 • Meditatie
 • Lichaamsgerichte oefeningen
 • Schrijfopdrachten
 • Affirmaties
 • Kracht van je verbeelding benutten
 • Zelfhypnose
 • Bewust leren dromen
 • Contact met je ongeboren kind
 • Relatietherapie
 • Transactionele Analyse (TA)
 • Tijdlijn therapie
 • Zang en klank
 • Oeroude rituelen
 • Boxen
 • Wandelen
 • Zelfzorg
 • Huiswerk

Nice to know

Jouw proces in therapie, wat is fijn om te weten?

Ik zal altijd stimuleren dat je eigen bewuste waarneming actief blijft; zo kunnen we samen werken naar de verlossing van beperkende gedachten / neigingen zodat gevoelens beleefd worden en de energie kan gaan stromen. Hierdoor kun je weer een vrij mens zijn… Helemaal jezelf.

Het is belangrijk goed te drinken na een consult hypnotherapie.. Omdat er dus meer afvalstoffen in je systeem vrijkomen als de energie gaat stromen. Het drinken van water en kruidenthee helpen je bij het afvoeren hiervan.

Je mag altijd een geluidsopname maken van de sessie.
Advies is om aantekeningen te maken van je eigen proces. En er natuurlijk thuis fijn mee aan de slag te gaan.

“Jij bent jouw eigen heler.. Het zit in jouw essentie”…

Van ONRUST en OVERLEVEN

… naar…

VRIJ LEVEN en GENIETEN.

 

Het zit in Jouw Essentie